Dodatkowe menu
Współpracujemy z:

Skanska


Oferta

Zakres usług świadczonych przez Agencje Ochrony Osób i Mienia HERKULES P.H.U. obejmuje:

Ochrona Osób i Mienia

Ochrona polegająca na całodobowej obecności pracowników ochrony na terenie chronionego miejsca. Do obowiązków pracowników należy stałe czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia przebywających na terenie objętym ochroną. Kontrola ruchu osobowo-towarowego, szczegółowy nadzór terenu, dbałość o systemy energetyczne i p.poż.. Pracownicy posiadają identyfikatory, umundurowanie i wyposażenie służbowe dostosowane do charakterystyki ochrony. Posiadamy własne przyczepy campingowe do zakwaterowania pracowników w miejscu lub w pobliżu obiektu chronionego.Posiadamy własne przyczepy campingowe do zakwaterowania pracowników ochrony na terenie obiektu.

Systemy technicznego zabezpieczenia

Projektujemy i wykonujemy instalację technicznych systemów zabezpieczeń. Systemy alarmowe, systemy monitoringu oraz systemy doświetleń ochranianych obiektów. Możliwość zdalnego podglądu i kontroli interesujących nas miejsc pozwoli zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze. Wykonywane przez nas instalacje opieramy na częściach renomowanych producentów takich jak SATEL, BCS, Samsung czy Sony. Oprócz standardowych systemów prewencyjnych (jawnych) oferujemy instalację monitoringu ukrytego mającego na celu schwytanie przestępcy na gorącym uczynku. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych, wyceny nie podlegają opłacie.

 

Znakowanie dróg powiatowych i gminnych

Tymczasowe oznakowanie dróg powiatowych i gminnych przy wszelkich zmianach organizacji ruchu, w szczególności budów i robót drogowych. Zapewniamy profesjonalny sprzęt, oznaczenia i urządzenia wymagane przy takich przedsięwzięciach.

Kierowanie ruchem

Zapewniamy doświadczonych, wykwalifikowanych pracowników wraz z niezbędnym odpowiednim wyposażeniem, aby płynnie i bezkolizyjnie kierować pojazdami w miejscach zmiany organizacji ruchu. Posiadamy odpowiedni sprzęt do oznakowania dróg i informowania kierowców.

Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego

Oprócz w/w usług oferujemy Państwu możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu do oznaczania dróg oraz kierowania ruchem. W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt. Zdjęcia omawianego sprzętu w galerii.

W swojej ofercie posiadamy:

Przyczepy ostrzegawcze U-26 w połączeniu z intensywnym światłem diodowym pozwala optymalnie oznakować i zabezpieczyć roboty drogowe prowadzone w obszarze miejskim, a także na odcinkach poza miejskich. Wariant ze strzałą świetlną umożliwiają przekierowanie ruchu na pas nie objęty robotami , fala świetlna lub strzałka dwukierunkowa (dla środkowego pasa jezdni 3-pasowej). Nasze przyczepy są widoczne z bardzo dużej odległości nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Sygnalizację wahadłową  - Bezprzewodowy zestaw sygnalizacji wahadłowej służy do sterowania ruchem wahadłowym na zwężonych odcinkach dróg, na których niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w dwóch kierunkach ruchu.

Tablice kierujące i rozdzielające -stosuje się je w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca występowania na jezdni przeszkód, takich jak:
-bariery,
-azyle dla pieszych,
-wysepki wyodrębnione krawężnikami,
-miejsca rozpoczęcia pasów dzielących jezdnie itp., zlokalizowane od strony odcinka pomiędzy skrzyżowaniami, gdzie następuje najazd na przeszkodę tylko z jednej strony.

Lampy ostrzegawcze i fale świetlne - Lampy ostrzegawcze mogą pracować jako całodobowe lub zmierzchowe, wykorzystuje się je głównie do oznakowania pojazdów lub miejsc szczególnie niebezpiecznych w czasie robót prowadzonych w pasie drogowym lub w warunkach niedostatecznej widoczności.

Znaki drogowe

Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, podawania kierującemu pojazdem poleceń. Tarcze do zatrzymywania pojazdów, latarki nawigacyjne, krótkofalówki, specjalistyczna odzież ostrzegawcza, kaski.

Agencja nasza gwarantuje wysoce profesjonalną jakość świadczonych usług, posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Deliktowej, Odpowiedzialności Cywilnej Kontraktowej oraz Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie.

Wypożyczalnia sprzętu

Copyright by www.ochronaherkules.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.